Aktualności

Misja SSUR

Misją Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego jest kształtowanie postaw, dążenie za wspólną ideą, osiąganie celów, reprezentowanie całej społeczności studenckiej, umacnianie więzi i działanie dla jej dobra.

Zarząd

Joanna Paździor
Joanna Paździor
Przewodnicząca Samorządu Studentów UR
Kamila Sikorska
Kamila Sikorska
Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów UR ds. Kultury i Promocji
Klaudia Błasiak
Klaudia Błasiak
Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów UR ds. Budżetu i Wydziałów
Sylwia słoniec
Sylwia słoniec
Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów UR ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Agata trela
Agata trela
Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów UR ds. Prawnych i Socjalno – Bytowych

Sztandarowe projekty

KultURalia

Podkarpacki Festiwal „KultURalia” niesie za sobą niepowtarzalne widowisko kulturalno-artystyczne zorganizowane przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz przedsiębiorstwa wspierające świat nauki i kultury.

Umysłowa rozgrzewka

czyli rozgrzej swój umysł na nowy semestr. Komisja Dydaktyki SSUR przygotowała dla Was cykl szkoleń i warsztatów za darmo! Umysłowa rozgrzewka

Uniwersytecki Tydzień Zdrowia i Sportu

Celem całego przedsięwzięcia jest promocja zdrowego stylu życia wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Naszą rolą będzie również zachęcenie studentów do uprawiania sportu, a także uświadomienie wszystkim szkodliwości nałogów.

PARTNERZY

PEKAO24 HELIOS MEDYK PERŁA PALMA GAMEKEEPER FIZJOTEAM CENTERHOUSE FITNESS POINT TEAM AKTIVE LIDER CERTUS KINGUIN CODEWISE

Kontat