Student w systemie szkolnictwa wyższego

  Cykl szkoleń pt. „Student w systemie szkolnictwa wyższego” jest kierowany do wszystkich studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest to niezwykle ważne wydarzenie, które ma na celu podnoszenie wiedzy i świadomości studentów z zakresu ich praw i obowiązków. Cykl szkoleń organizuje Rzecznik Praw Studenta SSUR, Radosław Szypuła. Na pierwszym szkoleniu zostaną omówione najważniejsze prawa i obowiązki studentów[…]