Rada Mieszkańców

Rada Mieszkańców Domu Studenckiego reprezentuje studentów mieszkających w danym Domu Studenckim przed organami administracji Domu Studenckiego, organami Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rada Mieszkańców jest organizatorem życia społecznego na terenie Domu Studenckiego.

Jednym słowem dba o to aby studentom mieszkało się lepiej !

Hilton: Klaudia Błasiak

Merkury: Kinga Janora

Olimp: Tadeusz Kozieł

Laura: Dominika Adamek

Filon: Magdalena Jarząbek