Rada Mieszkańców

Rada Mieszkańców Domu Studenckiego reprezentuje studentów mieszkających w danym Domu Studenckim przed organami administracji Domu Studenckiego, organami Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rada Mieszkańców jest organizatorem życia społecznego na terenie Domu Studenckiego.

Jednym słowem dba o to aby studentom mieszkało się lepiej !

Hilton: Klaudia Błasiak, e-mail: kluadia.blasiak@urz.pl

Merkury: Kinga Janora, e-mail:

Olimp: Tadeusz Kozieł, e-mail:

Laura: Mateusz Jastrząb, e-mail: mateusz.jastrzab@urz.pl

Filon: Magdalena Jarząbek, e-mail: magdalena.jarzabek.urz.pl