Regulaminy i zarządzenia

„Traktujcie mnie poważnie!” I potraktowali. Witamy na studiach, gdzie sam musisz odpowiadać za siebie. Kary, nagrody, terminy, terminy i jeszcze raz podpisy. Dlaczego tak ważna jest znajomość regulaminów?  Niestety czas „bo ja nie wiedzialam/em” minął bezpowrotnie. Teraz Wy sami odpowiadacie za swoje być albo nie być na Uczelni, o Waszej ważności legitymacji, o opłatach i terminach poprawek, w skrócie.. wszystko w Waszych rękach. Na szczęście macie łatwiej niż my, bo zamiast grzebać w setkach stron i milionach zakładek, macie kopalnie regulaminów i rozpisek tu, na naszej stronie! Owocnej lektury! 🙂

REGULAMIN WYBORCZY STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, SENATU UR ORAZ DO KOLEGIUM ELEKTORÓW WYDZIAŁU