Rzecznik Praw Studenta SSUR

 

Radosław Szypuła

Student II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku administracja i ekonomia, realizowanych w UR. Od początku swojej kariery w Samorządzie Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego jest związany z Komisją Prawną. Zajmuje się załatwianiem spraw formalno-prawnych, m.in.: sporządzaniem umów sponsorskich/partnerskich, regulaminów wydarzeń i opinii na potrzeby SSUR, a także udzielaniem pomocy prawnej dla studentów.

W dniu 3 października 2017 r. został wybrany przez Parlament Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisko Rzecznika Praw Studenta oraz Przewodniczącego Komisji Prawnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2017-2019.

e-mail: radoslaw.szypula@urz.pl

 

 

Do najważniejszych zadań Rzecznika Praw Studenta SSUR należy m.in.:

  • organizowanie pomocy prawnej dla studentów związanej z tokiem studiów,
  • edukacja studentów w zakresie praw i obowiązków jakie im przysługują w formie m.in.: szkoleń, wykładów, informacji przekazywanych za pośrednictwem mediów społecznościowych,
  • dbanie o przestrzeganie praw studentów w Uniwersytecie Rzeszowskim,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie praw studenta.

Najważniejszym projektem realizowanym obecnie przez Rzecznika Praw Studenta SSUR jest akcja Student ma prawo.