Student w systemie szkolnictwa wyższego

 

Cykl szkoleń pt. „Student w systemie szkolnictwa wyższego” jest kierowany do wszystkich studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest to niezwykle ważne wydarzenie, które ma na celu podnoszenie wiedzy i świadomości studentów z zakresu ich praw i obowiązków. Cykl szkoleń organizuje Rzecznik Praw Studenta SSUR, Radosław Szypuła.
Na pierwszym szkoleniu zostaną omówione najważniejsze prawa i obowiązki studentów wynikające z Konstytucji RP, ustawy o szkolnictwie wyższym oraz wewnętrznych aktów obowiązujących na UR. Ponadto studentom zostaną przybliżone zasady korzystania z pomocy materialnej na UR.

Zachęcamy do udział w szkoleniu wszystkich studentów UR. Wiedza zdobyta na szkoleniu z całą pewnością ułatwi wam bezproblemową realizację studiów.

Pierwsze szkolenie poprowadzi Rzecznik Praw Studenta SSUR – Radosław Szypuła oraz Wiceprzewodnicząca SSUR ds. Prawnych i Socjalno-Bytowych- Agata Trela.

Zapraszamy: https://www.facebook.com/events/121593425204399/