Stypendia

Zastanawialiście się zapewne niejednokrotnie nad powagą sytuacji na Waszym studenckim koncie pt „Poważnie mam za to wyżyć do końca miesiąca?!”. My także. Na szczęście Uniwersytet rzuca nam koło ratunkowe w postaci stypendiów. Nie tylko najbiedniejsi i nie tylko najmądrzejsi. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami na temat warunków jakie należy spełnić aby otrzymać tzw zapomogę lub nagrodę za wyniki w nauce czy aktywność i nie tylko.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Student ma obowiązek wypełnienia wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. Wniosek wypełniony elektronicznie należy wydrukować uzupełnić wymagane pola i podpisać, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibach Komisji odpowiednio w Dziekanacie danego Wydziału  lub Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych we wskazanych w Regulaminie terminach tj.: dla stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

 do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru zimowego danego roku akademickiego,

 do 15 lutego dla studentów II roku studiów i wyżej, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego,

 do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia – dla studentów przyjętych na I rok studiów.

dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

 do 30 września w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru zimowego danego roku akademickiego,

 do 28 (29) lutego w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej.

Więcej info tutaj i w Regulaminie Pomocy Materialnej.