Ubezpieczenia

Studencie, ubezpiecz się ! Ubezpieczenie z InterRisk

Suma ubezpieczenia 35 000 zł

Kwota ubezpieczenia 43 zł

 

Wpłat za ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW) można dokonywać :

 

Dział Kształcenia

Al. Kopisto 2A

Pokój 104 ( I piętro)