Ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW dla studentów w roku akademickim 2016/2017
Wysokość składki PZU 45 zł 🙂
Suma ubezpieczenia 35 000 zł

Wpłaty możesz dokonać u swojego starosty, jeżeli istnieją problemy z uregulowaniem płatności lub starosta nie posiada informacji na temat Ubezpieczenia zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem samorzad@urz.pl lub z koordynatorami Wydziałowymi

ubezpieczenie