Zarząd

Joanna Paździor – Przewodnicząca Samorządu Studentów UR
e-mail: joanna.pazdzior@urz.pl

 

Kamila Sikorska – Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów UR ds. Kultury i Promocji
e-mail: kamila.sikorska@urz.pl

 

Klaudia Błasiak – Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów UR ds. Budżetu i Wydziałów
e-mail: klaudia.blasiak@urz.pl

 

Sylwia Słoniec – Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów UR ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
e-mail: sylwia.sloniec@urz.pl

 

Agata Trela – Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów UR ds. Prawnych i Socjalno – Bytowych
e-mail: agata.trela@urz.pl