Zarząd


Przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
Kamila Sikorska
kamila.sikorska@urz.pl


Wiceprzewodnicząca ds. Budżetu i Wydziałów Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
Klaudia Błasiak


Wiceprzewodnicząca ds. Nauki i Jakości kształcenia Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
Kinga Kruczek


 Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Promocji Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wojciech Socha


 Wiceprzewodniczący ds.Prawnych i Socjalno-bytowych
Jakub Rzeźniczek