FAQ

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

1. Gdzie znajduje się główny budynek UR?
Al. Tadeusza Rejtana 16c

2. Jaki jest adres strony internetowej mojego wydziału?
Strony internetowe wszystkich wydziałów umieszczone są w zakładce wydziału na głównej stronie uniwersytetu http://www.ur.edu.pl/wydzialy

3. Czy na UR funkcjonuje biblioteka?
Funkcjonuje jedna biblioteka na którą składa się wypożyczalnia, czytelnie i oddziały. Szczegółowe informacje nt. funkcjonowania biblioteki oraz zapisów do niej znajdziesz tutaj http://bur.ur.edu.pl/zapisy

4. Czy Dziekanat jest siedzibą zła i ciemności?
Na szczęście to tylko plotki 🙂

5. Gdzie znaleźć informacje na temat organizacji roku akademickiego?
http://www.ur.edu.pl/studenci/organizacja-roku-akademickiego

6. Czy muszę chodzić na wykłady lub ćwiczenia?
Tak, chyba że wykładowca nie będzie brał pod uwagę obecności przy wystawianiu zaliczenia bądź oceny. Warto się jest o to zapytać prowadzącego na początku semestru.

7. Czy mogę przenieść się do innej grupy wykładowej/ćwiczeniowej?
Tak jeżeli obu nauczycieli akademickich wyrazi na to zgodę, a twój powód będzie logicznie uzasadniony

8. Co zrobić kiedy jestem chora/y i nie mogę przyjść na egzamin a mam zwolnienie lekarskie?
W takiej sytuacji przysługuje dodatkowy termin egzaminu. Najlepiej skontaktować się z wykładowcą i poinformować go o zaistniałej sytuacji.

9. Jaką muszę mieć średnią aby otrzymać stypendium Rektora?
Wysokość Twojej średniej jest uzależniona od wydziału na którym chcesz złożyć wniosek. PS. Dwójki z egzaminów niestety wliczane są do średniej 🙁
10. Czy mogę otrzymać stypendium rektora z kwalifikując się średnią

na dwóch wydziałach?
Nie. Należy wybrać kierunek wiodący. Tak samo jest w przypadku stypendium socjalnego, zapomogi itp.

11. Co to jest urlop dziekański i jak go wziąć?
Aby wziąć urlop studencki należy złożyć w dziekanacie pisemny, uzasadniony i udokumentowany wniosek, nie wcześniej niż po uzyskaniu zaliczenia ze wszystkich przedmiotów i praktyk z poprzedniej sesji egzaminacyjnej.

12. Jak dojechać do…
Polecamy zainstalować na swoim smartfonie aplikację mobilną MPK, znajdziecie tam rozkłady jazdy wszystkich linii, przystanki, mapę oraz wyszukiwanie najkorzystniejszych połączeń.

13. Ile kosztuje bilet semestralny i jak go zdobyć?
Bilet semestralny kosztuje 199zł. Do zakupu potrzebne jest zdjęcie oraz ważna legitymacja studencka.

14. UPS… Zgubiłam/em legitymację studencką, co teraz?
Udaj się do swojego dziekanatu, zgłoś zaginięcie karty. Masz możliwość wyrobienia nowej legitymacji po uiszczeniu określonej opłaty.

15. Zgubiłam/em indeks, co zrobić?
SZUKAĆ! Najprawdopodobniej gdzieś się zawieruszył. A jeżeli jednak nie… W dziekanacie masz możliwość wyrobienia duplikatu indeksu po uiszczeniu określonej kwoty.

16. Gdzie znajdę informacje dotyczące pomocy materialnej i stypendiów?
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/stypendia

17. Gdzie znajdę informacje dotyczące akademików?
http://www.ur.edu.pl/studenci/zakwaterowanie-domy-studenta/informacje-o-domach-studenckich

18. Czy w przychodniach MEDYK można zapisać się za darmo do lekarza rodzinnego?
Tak, wystarczy, że wypełnisz „deklarację wyboru” oraz załączniki dostępne na stronie internetowej Medyka. Jedyny warunek – musisz posiadać aktualne ubezpieczenie. http://www.medyk.rzeszow.pl/strefa-studenta.html

19. Ile razy w ciągu roku można złożyć wniosek o zapomogę?
W ciągu jednego roku akademickiego można dwa razy wnioskować o zapomogę.

20. Co jeśli nie zdałem egzaminu poprawkowego?
Możesz zgłosić pisemny wniosek do dziekanatu o egzamin komisyjny. Wniosek musisz poprzeć i udokumentować.

21. Co to jest komis i jak się o niego starać?
Jeżeli nie otrzymałeś pozytywnej oceny z egzaminu poprawkowego bądź zaliczenia możesz złożyć wniosek o komisyjne sprawdzenie wiedzy. Podstawą do tego może być wyłącznie nieprawidłowe przeprowadzenie egzaminu, które musi być w wiarygodny sposób udowodnione. Komis może być przeprowadzony w formie ustnej bądź pisemnej w terminie wyznaczonym przez Dziekana.

22. Co to jest warunek (awans) i kiedy można go wziąć?
Jeżeli nie uzyskałeś zaliczenia lub nie złożyłeś egzaminu z tylko jednego przedmiotu lub praktyki zawodowej, możesz uzyskać zgodę dziekana na powtórzenie niezaliczonego przedmiotu lub praktyki zawodowej. Wtedy wówczas dostajesz warunkowy wpis na kolejny semestr.

23. Czy mogę starać się o stypendium Rektora jeśli miałam/em poprawkę?
Tak, ale nie zapominaj, że ocena dopuszczająca jest wliczana do średniej.

24. Kiedy mogę zostać skreślony z listy studentów?
M.in. w przypadku nie podjęcia nauki, pisemnej rezygnacji, nie złożenia w terminie pracy dyplomowej, nie uzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, za niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów. Od decyzji dziekana o skreśleniu z listy studentów przysługuje odwołanie do Rektora.

25. Co to są godziny Rektorskie?
Jest to dany okres czasu, w którym za pozwoleniem Rektora nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Mogą być one przeznaczone dla studentów poszczególnych wydziałów jak i całego Uniwersytetu. Zjawisko to występuje m.in. podczas Kulturaliów, Dni Kampusu Akademickiego Zalesie

26. Co zrobić kiedy zmieniłam/em nazwisko lub adres zamieszkania?
Jesteś wówczas zobowiązany niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację w dziekanacie

27. Czy mogę się odwołać z decyzją o stypendium naukowym Rektora?
Tak, możesz się odwołać z każdą decyzją w terminie do 14 dni od jej doręczenia.

28. Czym jest i czym zajmuje się Samorząd?
Samorząd Studentów to największa organizacja studencka działająca na uniwersytecie. Skupia ponad 50 studentów ze wszystkich wydziałów. Na co dzień zajmuje się organizacją projektów naukowo-kulturalnych oraz rozrywkowo-sportowych. SSUR jest głównym organizatorem Podkarpackiego Festiwalu Kulturalia. Zabieramy głos we wszystkich ważnych decyzjach Senatu UR dotyczących studentów i sposobie nauczania.

29. Co to jest Parlament Samorządu Studentów i czym się zajmuje?
Jest to najwyższy organ uchwałodawczy samorządu studentów.

30. Czym zajmują się komisje programowe?
Każda komisja programowa ma określone pole działania i cele do zrealizowania. W każdej komisji znajdują się studenci będący zainteresowani tematem oraz chcący się doskonalić w ten dziedzinie. Komisja kultury Komisja ds. IT Komisja sportu i turystyki Komisja ds. kontaktów zewnętrznych Komisja dydaktyki Komisja ds. mobilności studenckiej Komisja ds. osób niepełnosprawnych Komisja prawna

31. Jak dołączyć do samorządu?
Kliknij tutaj 🙂

32. Co zrobić gdy nie znalazłam/em odpowiedzi na dręczące mnie pytanie?
Napisz do Arturka https://www.facebook.com/ArtURek-Urzetowski-162009480627114/timeline/

33. Ile razy w ciągu roku można złożyć wniosek o zapomogę?
Student może złożyć wniosek o zapomogę tylko dwa razy w ciągu jednego roku i tylko raz z tego samego tytułu.

34. Kiedy mogę wnioskować o zapomogę z tytułu utraty pracy?
Student w szczególnych przypadkach (bardzo trudna sytuacja materialna rodziny) może złożyć wniosek o zapomogę z tytułu utraty pracy własnej lub przez najbliższego członka rodziny. W przypadku umowy na czas określony student NIE MOŻE złożyć wniosku o zapomogę, ponieważ nie jest to nagłe zdarzenie losowe.

35. Czy można ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeśli nie mieszka się w akademiku, tylko wynajmuje się mieszkanie w Rzeszowie?
Tak. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje także tym studentom, którzy wynajmują mieszkanie w Rzeszowie. Wystarczy, jeśli razem z dokumentacją, dostarczy się podpisane oświadczenie lub posiada się umowę wynajmu.

36. Gdzie znajduje się siedziba SSUR
Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, Budynek A1 pok. 012. Tel: 17 872 13 99

37. Gdzie znajdę informacje dotyczące pomocy materialnej, stypendiów?
Wszelkie regulacje dotyczące rodzaju, wysokości oraz warunków przyznawania pomocy materialnej i stypendiów znajdują się na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego pod adresem: http://ur.edu.pl

38. Gdzie znajdę informacje dotyczące akademików?
Informacje dotyczące warunków przyznawania miejsc w domach studenckich znajdują się w zakładce Studenci i doktoranci -> zakwaterowanie – domy studenckie – na stronie http://www.ur.edu.pl

39. Czy w przychodniach MEDYK można zapisać się za darmo do lekarza rodzinnego?
Oczywiście! Wystarczy wypełnić deklaracje wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) , a następnie złożyć je w dowolnej przychodni MEDYK.

40. Gdzie wyrobię kartę miejską MPK w Rzeszowie – E-bilet? I jakie dokumenty potrzebuję aby ją wyrobić?
Dokumenty wymagane do otrzymania Rzeszowskiej Karty Miejskiej (e-karty): – prawidłowo wypełniony wniosek przesłany poprzez formularz dostępny na stronie www.ebilet.erzeszow.pl lub wypełniony przez podróżnego na druku dostępnym w POP – aktualne zdjęcie o maksymalnej rozdzielczości 1800 na 1200 px a w przypadku osobistego składania wniosku zdjęcie o wymiarze 35×45 mm podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu e-karty – dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość podróżnego – dokument potwierdzający typ ulgi (np. legitymacja szkolna) lub uprawnienie do bezpłatnych przejazdów Pierwsza spersonalizowana e-karta zostanie wydana podróżnemu bezpłatnie pod warunkiem jednoczesnego zakupu okresowego biletu elektronicznego. Zakup biletu okresowego jest możliwy najwcześniej na 3 miesiące przed miesiącem jego obowiązywania (np. w miesiącu sierpniu można zakupić bilet na 1 lub 2 wybrane miesiące wrzesień, październik lub listopad). Spersonalizowana e-karta wydawana jest podróżnemu za okazaniem dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i po pisemnym potwierdzeniu odbioru. E-kartę można odebrać w Punktach Obsługi Podróżnego: ul. Lisa Kuli 20 tel. 17 86 60 346 ul. Grottgera 22 tel. 17 86 60 345 ul. Targowa 1 tel. 17 86 60 347 czynne pon. – pt. 6:30 – 20:00, soboty – 7:00 – 14:00, w niedziele i święta nieczynne