Przewodniczący Kolegiów

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego