Przewodniczący wydziałów

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Mariola Krempa

Wydział Biologiczno-Rolniczy: Mariola Krempa
mariola.krempa@urz.pl


Karolina Szymura

Wydział Biotechnologii: Karolina Szymura
karolina.szymura@urz.pl


Mateusz Sliwa

Wydział Ekonomii: Mateusz Śliwa
mateusz.sliwa@urz.pl


Kinga Kruczek

Wydział Filologiczny: Kinga Kruczek
kinga.kruczek@urz.pl


Sebastian Rzeszutek

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: Sebastian Rzeszutek
sebastian.rzeszutek@urz.pl


Paulina Szymborn

Wydział Medyczny: Paulina Szymborn
paulina.szymborn@urz.pl


Joanna Kornenko

Wydział Muzyki: Joanna Korneńko
joanna.petryszyn@urz.pl


Marcielina Misiewicz

Wydział Pedagogiczny: Marcelina Misiewicz
marcelina.misiewicz@urz.pl


Izabela Kułak

Wydział Prawa i Administracji: Izabela Kułak
izaleba.kulak@urz.pl


Krystian Pasternak

Wydział Socjologiczno-Historyczny: Krystian Pasternak
krystian.pasternak@urz.pl


Mikolaj Garlak

Wydział Sztuki: Mikołaj Garlak
mikolaj.garlak@urz.pl


Natalia Nowosielska

Wydział Wychowania Fizycznego: Natalia Nowosielska
natalia.nowosielska@urz.pl