Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych: Agata Widlarz
agata.widlarz@urz.pl

Reprezentacja interesów niepełnosprawnych Studentów przed organami Uczelni i na zewnątrz.
Organizacja szkoleń i spotkań mających na celu uświadomienie studentów o możliwościach, jakie daje im Uczelnia z powodu niepełnosprawności.
Ścisła współpraca z Biurem Osób Niepełnosprawnych.