Obwieszczenia

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obwieszczenia wyborcze w wyborach uzupełniających na Przedstawicieli Studentów do Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego: