Obwieszczenia

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dokumenty potrzebne do poprawnego przesłania głosu w II terminie wyborów na Przedstawicieli Studentów do Senatu UR z KN Społecznych:

 

Dokumenty potrzebne do poprawnego przesłania głosu w wyborach uzupełniających na Przedstawicieli Studentów do Senatu UR z KN Medycznych:

Obwieszczenia wyborcze w wyborach na Przedstawicieli Studentów do Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego:

 

Dokumenty potrzebne do poprawnego przesłania głosu w wyborach na Przedstawicieli Studentów do Senatu UR z KN Społecznych:

 

Dokumenty potrzebne do poprawnego przesłania głosu w wyborach na Przedstawicieli Studentów do Senatu UR z KN Przyrodniczych:

 

Dokumenty potrzebne do poprawnego przesłania głosu w wyborach na Przedstawicieli Studentów do Senatu UR z KN Medycznych:

 

Dokumenty potrzebne do poprawnego przesłania głosu w wyborach na Przedstawicieli Studentów do Senatu UR z KN Humanistycznych: