Obwieszczenia

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obwieszczenie wyborcze Domu Studenckiego OLIMP
Obwieszczenie wyborcze Domu Studenckiego Hilton
Obwieszczenie wyborcze Domu Studenckiego Merkury
Obwieszczenie wyborcze Domu Studenckiego Filon
Obwieszczenie wyborcze Domu Studenckiego Laura
Obwieszczenie wyborcze na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszwskiego
Obwieszczenie wyborcze na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Obwieszczenie wyborcze na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Obwieszczenie wyborcze na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obwieszczenie wyborcze na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obwieszczenie wyborcze na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obwieszczenie wyborcze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obwieszczenie wyborcze na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obwieszczenie wyborcze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Obwieszczenie wyborcze na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obwieszczenie wyborcze na Pozawydziałowym Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obwieszczenie wyborcze na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obwieszczenie wyborcze na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obwieszczenie wyborcze na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obwieszczenie wyborcze na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obwieszczenia parlamentarne

Obwieszczenia do rady mieszkańców

Wybory Elektorów 2018

 

 

Wybory na Przewodniczących Wydziałowych Samorządów Studentów

Wydział Matematyczno- Przyrodniczy

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Wychowania Fizycznego

Wydział Biologiczno- Rolniczy