Ubezpieczenia

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Studencie, ubezpiecz się!
Ubezpieczenie z TU S.A. UNIQA
Suma ubezpieczenia 35 000 zł
Kwota ubezpieczenia 39 zł

Wpłaty za ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW) można dokonywać w dziekanacie danego Wydziału.

UNIQA_NNW UR

UNIQA_NNW UR