Przewodniczący komisji

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego


Patrycja Barzycka
Przewodnicząca Komisji Kultury: Patrycja Barzycka
patrycja.barzycka@urz.pl


Aneta Beben
Przewodnicząca Komisji Promocji: Aneta Bęben
aneta.beben@urz.pl


Monika Lech
Przewodnicząca Komisji ds Kontaktów Zewnętrznych: Monika Lech
monika.lech@urz.pl


Bartosz Gabrychowicz
Przewodniczący Komisji Dydaktyki: Bartosz Gabrychowicz
bartosz.gabrychowicz@urz.pl


Przewodniczący Komisji IT: Bartłomiej Kasa
bartlomiej.kasa@urz.pl


Lukasz Stepien
Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki: Łukasz Stępień
lukasz.stepien@urz.pl


Karolina Bukala
Przewodnicząca Komisji Mobilności: Karolina Bukała
karolina.bukala@urz.pl


Magdalena Jarzabek
Przewodniczący Komisji Prawnej: Magdalena Jarząbek
magdalena.jarzabek@urz.plKomisja Kultury
Komisja Kultury dba o stałe rozwiajnie się życia kulturalnego wśród studentów. Organizuje imprezy o charakterze
kulturalno-rozrywkowym oraz wspiera przedsięwzięcia promujące rzycie kulturalne. Współpracuje również z jednostkami
zewnętrznymi, zajmującym się działalnścią kulturalną. Dba o integrację studentów, wspiera młodych artystów.

Komisja Promocji
Do zadań Komisji Promocji należy dbanie o wizerunek SSUR, przygotowywanie materiałów promujących inicjatywy studenckie,
obsługa fotograficzna imprez, kreowanie wizerunku medialnego Samorządu Studentów. Zajmuje się również social mediami
należącymi do Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowksiego, a także dba o informowanie studentów na temat planowanych wydarzeń.

Komisja ds. Kontaktów Zewnętrznych
Głównymi zadaniami komisji są współpraca i pozyskiwanie firm partnerskich, tworzenie ofert współpracy,
organizacja spotkań z partnerami. Komisja zajmuje się również wprowadzaniem marki w środowisko studenckie
oraz promowaniem działań skierowanych do studentów.

Komisja Dydaktyki
Zadaniami komisji są promowanie i popularyzowanie nauki wśród studentów oraz dbanie o rozwój naukowy
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wspierają oraz organizuja wydarzenia o charakterze dydaktycznym.

Komisja IT
Komisja IT czuwa nad aktualizowaniem strony internetowej oraz dba o sprzęt komputerowy biura.

Komisja Sportu i Turystyki
Komisja Sportu i Turystyki zajmuje się organizacją imprez sportowych, wyjazdów turystycznych oraz rekreacyjnych.
Propaguje aktywny wypoczynek oraz promuje zdrowy i aktywny tryb życia wśród studentów.

Komisja ds. Mobilności Studenckiej
Komisja Mobilności promuje oraz zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu Samorządu Studentów UR, organizuje szkolenia
z umiejętności miękkich. Współpracuje przy programach wymiany studenckiej typu ERASMUS, MOST.

Komisja Prawna
Podstawowym celem Komisji Prawnej jest obsługa prawna Samorządu Studentów a także udzielanie opinii prawnych w sprawach
dotyczących działalności Samorządu. Komisja pomaga w interpretacji procedur funkcjonujących w Uniwersytecie Rzeszowskim
a także pomaga Studentom w interpretacji uczelnianych aktów prawnych. Bardzo ważna jest funkcja legislacyjna:
komisja przygotowuje projekty regulaminów, uchwał oraz innych aktów prawnych, które są niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Samorządu.

Rada Mieszkańców
– działa na potrzeby studentów mieszkających w domach studenckich „Laura”, „Filon”, „Olimp”
– dba o zaspakajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców
– dba o komfort warunków mieszkaniowych
– prowadzi działalności socjalno-bytową oraz kulturalną na terenie Domów Studenckich