Skip to content

Przewodniczący komisji


Komisja Kultury

Komisja Kultury dba o stały rozwój życia kulturalnego wśród studentów. Organizuje imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym oraz wspiera przedsięwzięcia promujące życie kulturalne. Współpracuje również z jednostkami zewnętrznymi, zajmującym się działalnością kulturalną. Dba o integrację studentów, wspiera młodych artystów.

Komisja ds. Kół Naukowych

Podstawowym celem Komisji jest współpraca z Kołami  Naukowymi Uniwersytetu Rzeszowskiego

Komisja Dydaktyki

Zadaniami komisji są promowanie i popularyzowanie nauki wśród studentów oraz dbanie o rozwój naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wspierają oraz organizują wydarzenia o charakterze dydaktycznym.

Komisja IT

Komisja IT czuwa nad aktualizowaniem strony internetowej oraz dba o sprzęt komputerowy biura.

Komisja Sportu i Turystyki

Komisja Sportu i Turystyki zajmuje się organizacją imprez sportowych, wyjazdów turystycznych oraz rekreacyjnych. Propaguje aktywny wypoczynek oraz promuje zdrowy i aktywny tryb życia wśród studentów.

Komisja Mobilności

Komisja Mobilności promuje oraz zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu Samorządu Studentów UR, organizuje szkolenia z umiejętności miękkich. Współpracuje przy programach wymiany studenckiej typu ERASMUS, MOST.

Komisja Prawna

Podstawowym celem Komisji Prawnej jest obsługa prawna Samorządu Studentów a także udzielanie opinii prawnych w sprawach dotyczących działalności Samorządu. Komisja pomaga w interpretacji procedur funkcjonujących w Uniwersytecie Rzeszowskim, a także pomaga Studentom w interpretacji uczelnianych aktów prawnych. Bardzo ważna jest funkcja legislacyjna: komisja przygotowuje projekty regulaminów, uchwał oraz innych aktów prawnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Samorządu.

Rada Mieszkańców

– działa na potrzeby studentów mieszkających w domach studenckich „Laura”, „Filon”, „Olimp”

– dba o komfort warunków mieszkaniowych

– prowadzi działalności socjalno-bytową oraz kulturalną na terenie Domów Studenckich