Skip to content

Przewodniczący komisji


Komisja ds. Projektów

Komisja ds. Projektów dba o stały rozwój życia kulturalnego wśród studentów. Organizuje imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym oraz wspiera przedsięwzięcia promujące życie kulturalne. Współpracuje również z jednostkami zewnętrznymi, zajmującym się działalnością kulturalną. Dba o integrację studentów, wspiera młodych artystów.

Komisja ds. Nauki

Komisja ds. nauki zajmuje się koordynacją inicjatyw związanych z rozwojem naukowym w ramach samorządu studentów. Jej działania skupiają się na promowaniu badań naukowych wśród studentów oraz wspieraniu aktywności naukowej na uczelni. Dodatkowo, komisja angażuje się w organizację konferencji, seminariów i warsztatów, mających na celu rozwój kompetencji naukowych oraz wymianę wiedzy między studentami. Jednym z zadań komisji to współpraca z Kołami Naukowymi UR.

 

Komisja ds. Cyfryzacji

Komisja ds. cyfryzacji samorządu studentów zajmuje się rozwijaniem i wdrażaniem technologicznych rozwiązań mających na celu usprawnienie działalności samorządu. Jej zadaniem jest również dbanie o rozwój infrastruktury cyfrowej w celu ułatwienia komunikacji oraz dostępu do informacji dla studentów. Ponadto, komisja podejmuje działania mające na celu promowanie świadomego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii wśród społeczności studenckiej.

 

Komisja ds. Sportu i Turystyki

Komisja ds. Sportu i Turystyki zajmuje się promowaniem aktywnego trybu życia oraz organizacją wydarzeń sportowych i turystycznych dla społeczności studenckiej. Jej działania obejmują wspieranie różnorodnych dyscyplin sportowych oraz organizowanie wycieczek i wyjazdów integracyjnych. Ponadto, komisja angażuje się w rozwój infrastruktury sportowej na terenie uczelni oraz promuje zdrowy styl życia wśród studentów.

 

Komisja ds. Kontaktów Zewnętrznych

Komisja ds. kontaktów zewnętrznych zajmuje się budowaniem i utrzymywaniem relacji z innymi organizacjami, instytucjami oraz przedstawicielami społeczności zewnętrznej. Jej głównym celem jest promowanie współpracy między samorządem studentów a różnymi podmiotami, w tym firmami, instytucjami publicznymi oraz innymi stowarzyszeniami studenckimi. Ponadto, komisja podejmuje działania mające na celu pozyskiwanie sponsorów, organizację wydarzeń oraz reprezentowanie interesów studentów na zewnątrz, dbając o ich pozytywny wizerunek i rozpoznawalność.

 

Komisja Prawna

Podstawowym celem Komisji Prawnej jest obsługa prawna Samorządu Studentów a także udzielanie opinii prawnych w sprawach dotyczących działalności Samorządu. Komisja pomaga w interpretacji procedur funkcjonujących w Uniwersytecie Rzeszowskim, a także pomaga Studentom w interpretacji uczelnianych aktów prawnych. Bardzo ważna jest funkcja legislacyjna: komisja przygotowuje projekty regulaminów, uchwał oraz innych aktów prawnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Samorządu.

 

Komisja ds. Biura Prasowego

Komisja ds. Biura Prasowego jest odpowiedzialna za koordynację działań związanych z komunikacją i promocją samorządu studentów. Jej głównym zadaniem jest tworzenie treści informacyjnych, prowadzenie działań PR oraz zarządzanie kanałami komunikacyjnymi, takimi jak strona internetowa czy media społecznościowe. Dodatkowo, komisja może organizować konferencje prasowe, przygotowywać materiały prasowe oraz reprezentować samorząd studentów w kontaktach z mediami zewnętrznymi.

Rada Mieszkańców

– działa na potrzeby studentów mieszkających w domach studenckich „Laura”, „Filon”, „Olimp”, „Hilton”, „Merkury”

– dba o komfort warunków mieszkaniowych

– prowadzi działalność socjalno-bytową oraz kulturalną na terenie Domów Studenckich.