Rzecznik Praw Studenta SSUR

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Marcin Pukała
Student IV roku studiów stacjonarnych na kierunku Prawo, absolwent Administracji realizowanych na UR. Od 2 lat pracuje w  kancelarii radcowskiej, jako specjalista ds. obsługi korporacyjnej, gdzie zajmuje się zagadnieniami z zakresu spółek prawa handlowego oraz procesową windykacją należności.

Do najważniejszych zadań Rzecznika Praw Studenta SSUR należy m.in.:

  • organizowanie pomocy prawnej dla studentów związanej z tokiem studiów,
  • edukacja studentów w zakresie praw i obowiązków jakie im przysługują w formie m.in.: szkoleń, wykładów, informacji przekazywanych za pośrednictwem mediów społecznościowych,
  • dbanie o przestrzeganie praw studentów w Uniwersytecie Rzeszowskim,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie praw studenta.

Najważniejszym projektem realizowanym obecnie przez Rzecznika Praw Studenta SSUR jest akcja Student ma prawo.