Rzecznik Praw Studenta SSUR

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Łukasz Kubicki

 

Student V roku studiów stacjonarnych na kierunku Prawo w Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktywnie uczestniczący i zaangażowany w koła naukowe i organizacje studenckie, działające w Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczestnik i organizator wielu wydarzeń o charakterze  naukowym, w tym seminariów i konferencji.

 

Kontakt: rzecznikssur@urz.pl


Zgodnie z § 55 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7 listopada 2019 roku do najważniejszych zadań Rzecznika Praw Studenta SSUR należy m.in.:

  • przyjmowanie od studentów Uniwersytetu skarg, wniosków lub zapytań w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej,
  • organizowanie pomocy prawnej dla studentów związanej z tokiem studiów,
  • edukacja studentów w zakresie praw i obowiązków jakie im przysługują w formie m.in.: szkoleń, wykładów, informacji przekazywanych za pośrednictwem mediów społecznościowych,
  • dbanie o przestrzeganie praw studentów w Uniwersytecie Rzeszowskim,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie praw studenta.