Rzecznik Praw Studenta SSUR

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Karolina Kamińska

Studentka V roku studiów stacjonarnych na kierunku Prawo, realizowanych na UR. Od trzeciego roku studiów działa jako konsultant w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, gdzie pomaga w rozwiązywaniu problemów prawnych osób w trudnej sytuacji materialnej. Na co dzień pracuje w kancelarii adwokackiej, gdzie ma styczność ze sprawami z zakresu prawa cywilnego, karnego i gospodarczego.

W dniu 12 czerwca 2018 roku została wybrana przez Parlament Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisko Rzecznika Praw Studenta Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2017-2019.

e-mail: karolina.kaminska@urz.pl

Do najważniejszych zadań Rzecznika Praw Studenta SSUR należy m.in.:

  • organizowanie pomocy prawnej dla studentów związanej z tokiem studiów,
  • edukacja studentów w zakresie praw i obowiązków jakie im przysługują w formie m.in.: szkoleń, wykładów, informacji przekazywanych za pośrednictwem mediów społecznościowych,
  • dbanie o przestrzeganie praw studentów w Uniwersytecie Rzeszowskim,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie praw studenta.

Najważniejszym projektem realizowanym obecnie przez Rzecznika Praw Studenta SSUR jest akcja Student ma prawo.