Skip to content

Komisja Wyborcza

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego (KWSSUR)

  • Niezależnym organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie demokratycznych wyborów wśród studentów. Jej głównym celem jest zapewnienie uczciwości, przejrzystości i uczestnictwa w procesie wyborczym, aby wybory odzwierciedlały wolę całej społeczności studenckiej. Komisja działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i dba o zapewnienie równych szans dla wszystkich kandydatów.
  • W przypadku chęci kontaktu skontaktuj się mailowo na adres: kwssur@urz.pl.