Zarząd

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego


 
 
 
Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Kultury