Uchwały

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała Komisji Wyborczej Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.03.2016r.

Uchwała Komisji Wyborczej Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25.04.2016r

Uchwała wyborów Komisji Wyborczej Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stwierdzenia prawomocności zebrań wyborczych do Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała wyborów komisji Wyborczej Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15.11.2017r. w sprawie stwierdzenia prawomocności zebrań wyborczych w wyborach do Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała wyborów komisji Wyborczej Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 04.12.2017r. w sprawie stwierdzenia prawomocności zebrań wyborczych w wyborach do Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała wyborów komisji Wyborczej Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 04.12.2017r. w sprawie stwierdzenia prawomocności zebrań wyborczych w wyborach do Parlamentu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała Komisji Wyborczej Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31.10.2018r. w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Wyborczej Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2018-2020r.

Uchwała Komisji Wyborczej Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17.07.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2018-2020r.

Komisji Wyborczej Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 03.11.2018r. w sprawie przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Wydziałowego Samorządu Studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Komisji Wyborczej Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 03.11.2018r. w sprawie przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Wydziałowego Samorządu Studentów na wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Komisji Wyborczej Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 03.11.2018r. w sprawie przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Wydziałowego Samorządu Studentów na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Komisji Wyborczej Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 03.11.2018r. w sprawie przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Wydziałowego Samorządu Studentów na wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11.12.2018r. w sprawie obowiązku przedkładania informacji o składzie osobowym Zarządów Wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego przez Przewodniczących Wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uchwała Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 12.12.2018r. w sprawie stwierdzenia prawomocności zebrań  wyborczych w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, których organizatorem była Komisja Wyborcza Samorządu Studentów  Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uchwała Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.12.2018r. w sprawie stwierdzenia prawomocności zebrań  wyborczych w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Studentów Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, których organizatorem była Komisja Wyborcza Samorządu Studentów  Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uchwała Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7.12.2018r. w sprawie stwierdzenia prawomocności zebrań  wyborczych w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Studentów Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, których organizatorem była Komisja Wyborcza Samorządu Studentów  Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uchwały Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7.12.2018r. w sprawie stwierdzenia prawomocności zebrań  wyborczych w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Studentów Wydziału Biologiczno- Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, których organizatorem była Komisja Wyborcza Samorządu Studentów  Uniwersytetu Rzeszowskiego.